2 % pre hasičov
mar09

2 % pre hasičov

Badínski hasiči už niekoľko rokov pracujú s deťmi a mládežou z obce a blízkeho okolia. Snažia sa učiť chlapcov a dievčatá, čo to znamená byť hasičom, odovzdať im vedomosti, ktoré môžu neskôr v dospelom veku využiť ako plnohodnotní členovia DHZ-tky. Pripravujú ich na súťaže v požiarnom útoku, štafete CTFI. Organizujú pre nich halové súťaže, ukážky práce hasičov a techniky. Učia ich disciplíne, šikovnosti a láske k hasičskému remeslu.

Read More
Súťaž FÉNIX 2015
mar06

Súťaž FÉNIX 2015

logo fenix 2015 kopie

Dobrovoľný hasičský zbor obce BADÍN

a

Organizačný výbor FÉNIX 2015

Vás všetkých srdečne pozývajú na súťaž Fénix 2015, ktorá sa bude konať v sobotu 14.03.2015 v športovej hale v Badíne.

 Príďte povzbudiť súťažné družstvá mladých hasičov.

Read More