2 percentá

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Dobrovoľný hasičský zbor Badín

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Badín,976 32,Sládkovičova 4

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 177474/3915

TLAČIVÁ

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Nižšie si môžete stiahnuť editovateľné PDF s možnosťou uloženia. Stačí ich len stiahnuť a vyplniť Vaše údaje.

ZAMESTNANEC

– používa VYHLÁSENIE: Vyhlasenie 2016-2017_DHZ Badin (NOVÉ, editovateľné PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane: Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017 (editovateľné DOC)

FYZICKÁ OSOBA

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A: Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-A__2016, príjem zo závislej činnosti –  (editovateľné PDF)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B: Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-B__2016, závislá činnosť, SZČO, prenájom, použitie diela a umeleckého výkonu, kapitálový majetok – (editovateľné PDF)

PRÁVNICKÁ OSOBA

daňové priznanie právnických osôb: Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2016 (editovateľné PDF)

Ak by ste nás chceli podporiť aj iným spôsobom ako dvoma percentami, ozvite s nám na dhzbadin@gmail.com.

Alebo nám napíšte správu:

[contact-form-7 id=“37″ title=“Pošlite nám správu“]

Za vašu podporu vám veľmi pekne ďakujeme!